AKTIVITY

Nadstandardní  zájmové aktivity MŠ pro šr. 2019/2020                  

– pěvecký sbor „Sedmihlásek“

– angličtina

– tělovýchovná aktivita ,, Sporťáček“

– tenisová příprava

– fotbalová příprava

– cvičení na horolezecké stěně

– rugby cvičení -příprava

– sportovní gymnastika 

 externí aktivity : plavecký výcvik, veselé lyžování

 

Hudební aktivity:

PĚVECKÝ SBOR „Sedmihlásek“

   Smyslem této činnosti je podporovat, prohlubovat a nadále rozvíjet hudební potenciál dětí, rozšířit svůj pěvecký projev, pohybové a rytmické dovednosti, hrát na jednoduché hudební nástroje Orffova instrumentáře. Probíhá pravidelně vždy jednou za 14 dnů odpoledne od 15:15 hod. ve třídě „Jablíčko“ pod vedením p. uč. Miroslavy Bednaříkové.

Cíle:

Podněcovat rozvoj hudebnosti

Rozvíjet přirozený zpěv a rytmickou stránku

Vyjádřit vnímavost hudebních a nehudebních zvuků

Využívat říkadla k dodržování pravidelného rytmu

Dbát na hlasitost a srozumitelnost projevu

Rozvíjet fantazii, představivost, slovní vyjádření

Pohybové aktivity:

“SPORŤÁČEK“- tělocvičení pro děti

   Smyslem této činnosti je rozvíjet a zdokonalovat své pohybové a koordinační schopnosti, výdrž, obratnost, reakci na pokyny dospělé osoby, seznámit se se základy tělovýchovného názvosloví. Probíhá pravidelně jednou za čtrnáct dní odpoledne od 15:15 hod. v tělocvičebně naší mateřské školy pod vedením p.uč. Petronely Kocianové. 

Cíle:

Podněcovat pohybový rozvoj dítěte

Procvičování zdravotně zaměřených činností (vyrovnávací, protahovací, uvolňovací, dechová, relaxační cvičení)

Posilování sebevědomí

Odstraňování ostychu při vystupování před kolektivem

Lokomoční pohybové činnosti (chůze, běh, skoky, poskoky, lezení)

Nelokomoční pohybové činnosti (změny poloh a pohybů těla na místě)

Základy gymnastiky

Sladění pohybu s rytmem a hudbou

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>