VÍTÁME VÁS NA NAŠICH STRÁNKÁCH MŠ

Featured

vylet

280752697_301253458876026_2601242995232175157_n

 RODIČE NOVÝCH PŘIJATÝCH DĚTÍ SI MOHOU PŘIJÍT PRO ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ DNE 23.5.2022 od 10,00 hod – 12,00 hod 

25.- 27.5.2022 od 10,00 hod – 12,00 hod

123ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ DO MŠ 

 

AKCE NA KVĚTEN

CELODENNÍ VÝLET

PLAVECKÝ VÝCVIK PRO PŘEDŠKOLÁKY

KOUZELNÍK ALEŠ

CENTRUM PREVENCE

HOROLEZECKÁ STĚNA

CVIČENÍ NA ZŠ – ŽÁKOVSKÁ

RUGBY

INFORMACE K ZÁPISU DĚTÍ  DO MŠ NA ŠKOLNÍ ROK 2022/2023

ZÁPIS BUDE PROBÍHAT :

4.5. 2022 od 9,00 do 16,00 hod.

5.5. 2022 od 9,00 do 12,00 hod.

U ZÁPISU K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ ZÁK. ZÁSTUPCE PŘEDLOŽÍ :

ŽÁDOST O PŘIJETÍ  S UVEDENOU EMAILOVOU ADRESOU A TEL. ČÍSLEM

– RODNÝ LIST DÍTĚTE

– EVIDENČNÍ LIST

LÉKAŘSKÉ POTVRZENÍ O OČKOVÁNÍ DÍTĚTE (dítě musí být řádně přeočkováno)

OBČANSKÝ PRŮKAZ ZÁK. ZÁSTUPCE

DOKLAD O SVĚŘENÍ DÍTĚTE DO PÉČE (u pěstounů, rozvedených)

– ZASTUPUJE-LI DÍTĚ JINÁ OSOBA, NEŽ JEHO ZÁK. ZÁSTUPCE, MUSÍ DOLOŽIT SVÉ OPRÁVNĚNÍ ZASTUPOVAT

POVINNOST PLNIT PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ MAJÍ DĚTI, KTERÉ

DOSÁHNOU DO 31. 8. 2022 PĚTI LET, POKUD JEŠTĚ NENAVŠTĚVUJÍ MŠ

V PŘÍPADĚ, ŽE DÍTĚ NEBYLO OČKOVÁNO PODLE OČKOVACÍHO KALENDÁŘE, MUSÍ ZÁK. ZÁSTUPCE DOLOŽIT POTVRZENÍ OD PRAKTICKÉHO LÉKAŘE, ŽE SE DÍTĚ NEMŮŽE OČKOVÁNÍ PODROBIT PRO TRVALOU KONTRAINDIKACI.

TATO POVINNOST SE NETÝKÁ DĚTÍ, KTERÉ PLNÍ POVINNOU ŠKOLNÍ DOCHÁZKU.

DANÉ FORMULÁŘE SI MŮŽETE STÁHNOUT NA WEB. STRÁNKÁCH, NEBO OSOBNĚ VYZVEDNOUT V NAŠÍ MŠ.

TĚŠÍME SE NA VAŠI NÁVŠTĚVU.

PŘEDZÁPIS:

https://elektronickypredzapis.cz/materska-skola/resslova

EP_Letak_1 EP_Letak_2

FORMULÁŘE: 

  evidencni_list__

lekar_vyjádření

ZÁPIS - UKRAJINA

 2dacee97ecbd49eb936e4e43a7c3851f  cute-butterfly-cartoon-waving-vector   728f9326a23015d0a49e339ff77a1f98